Internetová komunikace: vyzdvihovaná i zatracovaná

27. září 2007 v 20:23 | Libor Toman |  Humanitní vědy
Internetová komunikace. Fenomén, který se stal masovou záležitostí a který každodenně ovlivňuje naše myšlení i naše životy. Jak se na ni v 21. století máme dívat? Jde o pokrok či naopak o úpadek? Následující podbody nabízejí několik hodnocení či pohledů.
Internetová komunikace z hlediska hermeneutiky:
Hermeneutika jakožto obor, jenž se vyvinul z exegeze, a jehož jádrem je interpretace textů, se internetovou komunikací dostává do zcela nové dimenze. Běžně psaný text, jak ho můžeme vídat v knihách či dokonce na internetu, se po napsání odpoutává od svého autora a má "vlastní existenci", která může být na autorovi nezávislá (interpretace). Hermeneutika tedy zkoumá statický text nikoli "dynamický text", kterým je právě internetová komunikace. Lze použít kritéria statického textu na dynamický text? V zásadě ano, i když s jistými modifikacemi. V okamžiku, kdy odešleme zprávu, se text stává statickým, ale zároveň také ne, protože díky zprostředkování on-line zůstává po určitý moment aktuální a jeho autor je daleko více přítomný než v případě statického textu či v případě, kdy bychom si četli (i třeba náš) záznam rozhovoru po internetu.
V souvislosti s hermeneutikou se dá také zmínit existence předporozumění. Předporozumění zde chápeme jako soubor vědomostí a postojů, se kterými vstupujeme do interpretace. Kupříkladu víme, že smějící se smajlík má evokovat radost, dobré mínění atp. Věc je však daleko složitější, protože jde především o psaný text. Pokud uplatňujeme určité předporozumění na text napsaný v jisté aktuálnosti, dá se tedy tvrdit, že zde může vzniknout určitá komunikační bariéra (běžná komunikace totiž vychází z odlišných zásad než internetová). Toto téma bylo adekvátně rozpracováno filosoficky, proto se v něm vrátím v dalším podbodu.

Internetová komunikace z hlediska psychologie:
Zde není nutné se dlouze rozepisovat. Že "přes internet" vnímáme člověka jinak než při běžné komunikaci, že přitom chybí řeč těla, je myslím si víceméně jasné. Přesto bych zde zmínil určitou spekulativní věc a to souvislost mezi psaným textem a psychickým rozpoložením. Zatímco můžeme říci, že je zde spojitost zcela prokazatelná, některé skutečnosti již zase tak zřejmé nejsou. Pro začátek začneme interpunkcí. Přehršle otazníků vykřičníků může znamenat přecitlivělost až dokonce i labilitu. Větná stavba naopak zase odpovídá mentální vyzrálosti dopisovatele. V obou případech to můžeme s neurčitostí hodnotit pouze za předpokladu, že autor textu nijak (momentálně) nepřehání. A dotřetice může text vyjádřit zájmy sociální skupiny, do které (zřejmě) patří.

Internetová komunikace z hlediska filosofie:
Není těžké určit, že naprostá (chce se říct všichni) filosofů zprostředkovanou komunikaci odmítá. Zde zmíním pouze ty personální filosofy, kteří jsou mi nejbližší. Emanuel Levinas a Martin Buber vyjadřují osobní, dialektické, židovské myšlení, které až trochu mystickým způsobem přijímá "toho druhého". Buber hned na začátku své - v rámci filosofie originální, v rámci židovství silně neoriginální - knihy Já a Ty odmítá zprostředkovanou komunikaci, neboť tvrdí, že při ní nemůžeme plně vnímat toho druhého. Při této komunikaci neexistuje vztah Já-Ty v jeho smyslu. Ve zprostředkovanosti působí všemožné "šumy", které ji ničí. S podobným stanoviskem přichází také Levinas. Jeho myšlenku lze vyjádřit až doslovně: Jak k nám může promluvit tvář toho jiného? Vždyť nám nedává onu naléhavost, onu vážnost z druhého (Já). Zde se dostáváme k poslednímu bodu, kterým logicky v návaznosti vede k sociologii.

Internetová komunikace z hlediska sociologie:
Na jednu stranu internetová komunikace urychluje mezilidský styk, ale na druhou stranu ho také odlišťuje. Tato věta zní v této fázi článku již poněkud vágně, avšak zde se rozvíjí z hlediska dopadu na společnost. Internetová komunikace totiž vede k individualismu a vytváří tzv. postmoderní společnost, která je založena na neintenzivních prchavých vztazích. Úplně jednoduše - nemáme tendenci se s druhým setkat.

Následující článek berte jako jakýsi úvod, který se do jisté míry dá vztáhnout na psaní smsek a volání z telefonu. Hodnocení internetové (zprostředkované) komunikace zůstává dle mého názoru dosti ambivalentní.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama